Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Problemy młodzieży > Główne problemy osób młodych

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Większość szkół organizuje regularne spotkania dla rodziców – wywiadówki. Spotkania te są typowe dla szkół stanowiących obowiązkowy etap edukacji oraz dla szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, szkół zawodowych). Służą one przekazaniu rodzicom wymiernych informacji o postępach uczniów w nauce oraz o ich zachowaniu, często oprócz informacji słownej wręczane są karteczki z dokładnymi danymi odnośnie ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania. Rodzice mogą również porozmawiać z wybranym nauczycielem (oprócz wychowawcy w spotkaniu uczestniczą też inni pracownicy placówki), zobaczyć dziennik, usprawiedliwić nieobecności dziecka. Wywiadówki najczęściej organizowane są trzy-cztery razy w roku szkolnym z wyłączeniem spotkań okazjonalnych. Czasami oprócz rozmowy z wychowawcą (w klasie) składają się również z części ogólnej prowadzonej przez dyrektora placówki, zdarza się również dodanie części artystycznej tj. występów uczniów. W spotkaniu uczestniczyć mogą rodzice pojedynczo lub oboje razem, bywa też tak, że nie mają oni możliwości przyjść na wywiadówkę, więc zamiast nich na spotkaniu pojawia się babcia, dziadek bądź też starsze rodzeństwo ucznia. Nieraz dorośli uczniowie sami pobierają informacje o swoich postępach, ale jest to rzadko praktykowane.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.