Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Książka > Jak wybierać książki dla dziecka?

Czym są trudności wychowawcze

Ogólnie rzecz biorąc trudności w wychowaniu, które występują na całym etapie rozwoju dziecka to defekty osobowości manifestujące się we wszelkich negatywnych zachowaniach, które pozostają w wyraźnej sprzeczności z ideałem wychowawczym. Występują one przez wszystkie lata dzieciństwa aż do wejścia w dorosłe życie i mogą wystąpić zarówno u dziesięciolatka jak i siedemnastolatka.

Trudności w wychowaniu występują wtedy gdy dziecko nie potrafi nawiązać poprawnych stosunków z otaczającym go środowiskiem. W wyniku swojego zachowania bardzo często popada z nim w mniej lub bardziej poważne konflikty. Często zachowanie takie jest objawem wewnętrznych trudności z jakimi boryka się dziecko. Najczęściej dzieci takie są zagubione; próbują zwrócić swoim zachowaniem na siebie uwagę (często nieświadomie), ponieważ czują się odrzucone przez ich środowisko. To właśnie wówczas swoje wewnętrzne konflikty wyraża w złym zachowaniu. Możemy wtedy mówić o trudnościach wychowawczych w sensie psychicznym.

Kiedy dziecko sprawia kłopoty w szkole, jest obojętne i nie reaguje na uwagi i upomnienia nauczyciela możemy wtedy mówić o trudnościach wychowawczych. Możemy również wyodrębnić trudności wychowawcze w sensie dydaktycznym, co przejawia się brakiem jakichkolwiek osiągnięć podczas nauki szkolnej. Trudności wychowawcze często nazywa się również nieprzystosowaniem społecznym lub zaburzeniami zachowania.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.