Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Czas wolny > Na rowerze

Dzieci niesłyszące w szkole

Według zaleceń lekarzy i terapeutów dzieci niesłyszące lub słabo słyszące mogą kształcić się w szkołach publicznych, wśród zdrowych rówieśników. Jednak pojawia się problem natury praktycznej – bardzo niewielu nauczycieli szkolnych jest wykwalifikowanych do nauczania dzieci z wadą słuchu.

W Polsce dziecko niesłyszące lub słabo słyszące może kształcić się w kilku placówkach: przedszkolu lub szkole specjalnej, oddziale specjalnym w przedszkolu lub klasie specjalnej w szkole publicznej, oddziale integracyjnym w przedszkolu lub klasie integracyjnej w szkole publicznej, przedszkolu lub szkole integracyjnej, klasie terapeutycznej oraz indywidualnie. Przez pierwsze trzy lata dziecko jest wychowywane w domu; jednak już od czwartego roku życia niesłyszące dziecko może uczęszczać do przedszkola specjalnego, gdzie ma zapewnioną stałą opiekę pedagogiczną oraz zapewnienie stałego rozwoju psychicznego i fizycznego. Również kolejne lata edukacji powinny zapewnić takiemu dziecku wspomniane warunki: bez wzgldu na to czy będzie to szkoła specjalna, integracyjna czy masowa. Nieco gorzej sprawa wygląda z kolejnymi latami edukacji – czyli kształceniem np. zawodowym, gdzie sytuacja osób niesłyszących nie jest zbyt pomyślna. Jednak jeśli taka osoba przebrnie przez wszystkie lata edukacji szkolnej i dostanie się na uczelnię wyższą, ma zapewnioną naukę w grupie integracyjnej lub specjalnej. Jednak osoby niesłyszące są w trudnej sytuacji, ponieważ na studia dostają się tylko najzdolniejsi z nich.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.