Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Wiedza > Słowniki – sięgaj po wiedzę w pigułce

Edukacja osób niesłyszących – problemy

Chociaż istnieje wiele szkół, które umożliwiają różnorodne formy kształcenia dzieci niesłyszących, nierzadko nie wywiązują się ze swojego zadania. Osoby niesłyszące często są słabo lub wcale nie przygotowane do kształcenia wyższego. Na szkoły wyższe dostają się tylko najzdolniejsi z nich; również nie bez problemów. Co ważne – nie wynika to z możliwości intelektualnych osób niesłyszących. Problem tkwi w jakości nauczania, które oferują placówki edukacyjne dla dzieci niesłyszących. Mimo zrównania jej z tym, jaki jest w szkołach masowych, nauczyciele nie zawsze są w stanie zrealizować materiał w bardzo dobrym stopniu. Nie wynika to z braku chęci nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnym, a z braku odpowiedniego przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi niesłyszącymi.

Jednak jeśli dziecko niesłyszące przebrnie przez wszystkie lata edukacji i dostanie się na studia, jego sytuacja pod względem jakości nauczania bardzo się poprawia. M.in. każdy ze studentów ma przydzielonego opiekuna, który otoczyłby go opieką w sprawach administracyjnych oraz naukowych (niezbędna jest znajomość języka migowego), lektoratu z języka polskiego, umożliwiającego lepsze rozumienie literatury naukowej a także wszelkich pomocy dydaktycznych. Warto podkreślić, że uczęszczanie do szkoły wyższej i jej ukończenie bardzo poprawia samoocenę osoby niesłyszącej i jest dla niej bardzo dużym osiągnięciem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.