Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Szkoła > Nauka w szkole policealnej

Główne problemy osób młodych

Młodzi ludzie posiadają swoje prawa, żyją w gronie rodziny i przyjaciół, prowadzą beztroskie życie mając wszystko to, czego nie miały poprzednie pokolenia. Jednak – często nie dostrzega się, że dobrobyt XXI wieku wcale nie zapewnia szczęścia młodym ludziom.

Pomimo to jednak, wśród młodych ludzi mnożą się problemy, których często się nie zauważa. Jednym z najbardziej niebezpiecznych, są różnego rodzaju używki. Często do ich używania skłaniają inni rówieśnicy. Stają się one niebezpieczne, ponieważ są ogólnodostępne i bardzo szybko uzależniają. Są to m.in. narkotyki, alkohol, papierosy. Jednak nie jest to jedyny problem dzisiejszej młodzieży. Drugim z nich jest presja otoczenia, która wiąże się jednocześnie z korzystaniem z używek. Z kolei presja otoczenia rodzi się gdy młody człowiek cierpi na brak akceptacji wśród rówieśników i ostatecznie podporządkowuje się tej czy innej grupie. Tak więc jeden problem ciągnie jednocześnie za sobą drugi. Poza używkami młodzież popada również w innego rodzaju uzależnienia np. od Internetu czy gier komputerowych. Przyczyną jest często brak perspektyw i zrozumienia wśród najbliższych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.