Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Matura > Jak zapanować nad stresem?

Jak napisać dobre wypracowanie

Podstawą napisania dobrego wypracowania jest zrozumienie jego tematu. Tak więc zanim przystępuje się do pisania najpierw należy uważnie przeczytać jego temat. Jeśli istnieje taka potrzeba – nawet kilka razy. Jeśli mimo to nie rozumie się tematu wypracowania – należy spytać o to nauczyciela. Należy również przemyśleć, co ma być zawarte w wypracowaniu a bardzo przydatne na tym etapie jest zanotowanie luźnych uwag na osobnej karteczce.
Kiedy temat jest już zrozumiały, należy odpowiednio przygotować się do pracy. Na tym etapie ważne jest zebranie odpowiednich materiałów: słowników, cytatów itp. We wszystkich pisemnych formach wypowiedzi podstawą jest plan pracy. Tak więc przed przystąpieniem do właściwego pisania należy najpierw ułożyć plan wypracowania, który jak zawsze dzieli się na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Podczas pisania warto od czasu do czasu zrobić sobie przerwę i przeczytać to co już napisaliśmy na głos. W miarę możliwości możemy dzięki temu na bieżąco wyłapywać i poprawiać ewentualne błędy. Warto również – po zakończeniu pisania – dać wypracowanie do przeczytania drugiej osobie – np. koledze czy bratu – i uwzględnić ewentualne uwagi. Na koniec wypracowanie powinno być ponownie przeczytane. Jeśli wszystko jest już dopięte na ostatni guzik należy przepisać „na czysto”, przy czym nie wolno zapominać np. o akapitach!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.