Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl >Artykuły w kategorii ‘Edukacja osób niesłyszących

Osoby niesłyszące na studiach

Osoby niesłyszące i słabo słyszące są zawsze w trudniejszej sytuacji niż osoby zdrowe. Wszystkie lata edukacji są dla nich bardzo dużym wyzwaniem, jednak nie oznacza to, że nie potrafią one przystosować się do szkolnego otoczenia i bardzo dobrze radzić sobie w trudnych warunkach. Niestety, już na wczesnym etapie nauczania, dzieci niesłyszące lub słabo słyszące są z góry przekreślane przez nauczycieli; wynika to z braku odpowiedniego wykształcenia tych ostatnich do pracy z dziećmi. Jednak mimo to znaczna część uczniów doskonale radzi sobie z wyzwaniami jakie stawia przed nimi szkoła, a wielu z nich po ukończeniu edukacji, dostaje się na studia wyższe, co w i

Edukacja osób niesłyszących – problemy

Chociaż istnieje wiele szkół, które umożliwiają różnorodne formy kształcenia dzieci niesłyszących, nierzadko nie wywiązują się ze swojego zadania. Osoby niesłyszące często są słabo lub wcale nie przygotowane do kształcenia wyższego. Na szkoły wyższe dostają się tylko najzdolniejsi z nich; również nie bez problemów. Co ważne – nie wynika to z możliwości intelektualnych osób niesłyszących. Problem tkwi w jakości nauczania, które oferują placówki edukacyjne dla dzieci niesłyszących. Mimo zrównania jej z tym, jaki jest w szkołach masowych, nauczyciele nie zawsze są w stanie zrealizować materiał w bardzo dobrym stopniu. Nie wynika to z braku chę

Dzieci niesłyszące w szkole

Według zaleceń lekarzy i terapeutów dzieci niesłyszące lub słabo słyszące mogą kształcić się w szkołach publicznych, wśród zdrowych rówieśników. Jednak pojawia się problem natury praktycznej – bardzo niewielu nauczycieli szkolnych jest wykwalifikowanych do nauczania dzieci z wadą słuchu. W Polsce dziecko niesłyszące lub słabo słyszące może kształcić się w kilku placówkach: przedszkolu lub szkole specjalnej, oddziale specjalnym w przedszkolu lub klasie specjalnej w szkole publicznej, oddziale integracyjnym w przedszkolu lub klasie integracyjnej w szkole publicznej, przedszkolu lub szkole integracyjnej, klasie terapeutycznej oraz indywidualnie. Przez pierwsze