Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl >Artykuły w kategorii ‘Szkoła uczy

Rola nauczyciela w szkole

Swoje dziecko w domu wychowuje oczywiście rodzic, to on jest odpowiedzialny za kulturę bycia i umiejętności swojego dziecka. Jednak w szkole rolę tę na kilka godzin przejmuje nauczyciel czy wychowawca klasy. I tu często pojawiają się pewne konflikty w relacjach na linii: nauczyciel – rodzic. Każdy z nich ma inne oczekiwania, inne wyobrażenia o roli nauczyciela w życiu małego ucznia. A tak naprawdę, to właśnie wychowawca dla wielu dzieci staje się wzorem do naśladowania, osobą, której się słucha i której polecenia wykonuje się bez żadnych wątpliwości. Nauczyciel powinien oprócz przewidzianego programu nauczania wpajać swym podopiecznym różne wartości i lu

Edukacja w szkole

Oczywiście edukacja pierwszoklasisty wygląda zupełnie inaczej niż nauka szóstoklasisty przygotowującego się do egzaminów gimnazjalnych. Jednak bez względu na wiek ucznia, rodzic ma jedno oczekiwanie względem placówki oświaty, by nauczono jego dziecko przydatnych i wartościowych rzeczy, by chodziło na zajęcia z uśmiechem na twarzy i by czuło satysfakcję z poznawania nowinek i ciekawostek z dziedziny sztuki, kultury czy matematyki. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że nie każdy dyrektor szkoły pamięta o uczniach, skupiając się głównie na wynikach i miejscach w rankingach najlepszych placówek. W efekcie, czego dzieci mają bardzo napięty program nauczania, prze

Szkoła, a życie

Idąc do szkoły czy posyłając do niej swoje dziecko chcemy, aby się czegoś nauczylo. Wiadomo na początku dzieci uczą się pisania, czytania, śpiewają i bawią się. W dalszych klasach zaczynają poznawać nowe przedmioty szkolne, wchodzą z wiedzą w nową dziedzinę taką jak biologia, chemia, fizyka czy informatyka. Zastanówmy się czy są one nam wszystkim potrzebne. Każdy ma inne zainteresowania, inny punkt widzenia czegoś. Jeden lepiej się czuje w przedmiotach humanistycznych, a drugi zaś w ścisłych. To dopiero w liceum wybieramy klasy profilowane, ponieważ dopiero wtedy podejmujemy decyzję, na jaki kierunek studiów chcemy iść. Większość absolwentów szkół