Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl >Artykuły w kategorii ‘Wywiadówki

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Większość szkół organizuje regularne spotkania dla rodziców – wywiadówki. Spotkania te są typowe dla szkół stanowiących obowiązkowy etap edukacji oraz dla szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, szkół zawodowych). Służą one przekazaniu rodzicom wymiernych informacji o postępach uczniów w nauce oraz o ich zachowaniu, często oprócz informacji słownej wręczane są karteczki z dokładnymi danymi odnośnie ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania. Rodzice mogą również porozmawiać z wybranym nauczycielem (oprócz wychowawcy w spotkaniu uczestniczą też inni pracownicy placówki), zobaczyć dziennik, usprawiedliwić nieobecności dziecka. Wywi