Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Studia czy studium, co wybrać > Przepaść między studiami a studium

Osoby niesłyszące na studiach

Osoby niesłyszące i słabo słyszące są zawsze w trudniejszej sytuacji niż osoby zdrowe. Wszystkie lata edukacji są dla nich bardzo dużym wyzwaniem, jednak nie oznacza to, że nie potrafią one przystosować się do szkolnego otoczenia i bardzo dobrze radzić sobie w trudnych warunkach. Niestety, już na wczesnym etapie nauczania, dzieci niesłyszące lub słabo słyszące są z góry przekreślane przez nauczycieli; wynika to z braku odpowiedniego wykształcenia tych ostatnich do pracy z dziećmi. Jednak mimo to znaczna część uczniów doskonale radzi sobie z wyzwaniami jakie stawia przed nimi szkoła, a wielu z nich po ukończeniu edukacji, dostaje się na studia wyższe, co w ich przypadku jest nie lada sukcesem. Są to osoby bardzo zdolne i bardzo silne psychicznie. Szkoła wyższa zapewnia im możliwości bardzo dobrego, zrównoważonego rozwoju oraz zdobycia dobrego wykształcenia.

Kształcenie osób niesłyszących lub słabo słyszących odbywa się w dwóch grupach: pierwsza z nich obejmuje przeważnie osoby słabosłyszące i niesłyszące, które są kształcone w systemie integracyjnym. Osoby te posługują się mową werbalną i odbierają ją wzrokiem i słuchem. Druga z grup obejmuje osoby niesłyszące kształcone w szkołach dla niesłyszących, które porozumiewają się językiem migowym. Dużym problemem dla osób niesłyszących mimo wszystko jest komunikowanie się; niejednokrotnie potrzebują one tłumacza, który posługuje się językiem migowym. Problemem staje się również korzystanie z literatury naukowej, która jest mniej zrozumiała. Osoby niesłyszące niejednokrotnie potrzebują również lektoratów z języka polskiego, dzięki którym są w stanie lepiej zrozumieć obowiązującą ich literaturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.