Trudno o pracę dla ludzi wykształconych

Przybywa osób z dyplomem wyższej uczelni znajdujących się na bezrobociu. Wielu pośród nich swoją karierę rozpoczyna od rejestracji w Urzędzie Pracy. Co najbardziej zasmucające wiele pośród tych osób swoje studia ukończyło z wyróżnieniem. Wiele trudów kosztowało ich również dostanie się na wymarzone studia. Konkurencja była przeogromna a liczba kandydatów na jedno miejsce przekraczała nawet kilkaset osób. Najwięcej problemów ze znalezieniem pracy mają osoby po pedagogice. Zbyt dobrze na rynku pracy nie radzą sobie również absolwenci innych kierunków humanistycznych- socjologii, stosunków międzynarodowych, historii czy filologii. Wiele spośród tych osób

Lepsza zawodówka niż studia?

O niedopasowaniu polskiego szkolnictwa wyższego do rynku pracy mówi się już od dawna. Na polskich uczelniach znajdziemy takie kierunki, które absolutnie nie gwarantują żadnego zatrudnienia. Najwięcej wśród bezrobotnych absolwentów uczelni to Ci, który ukończyli pedagogikę, socjologię czy politologię. Co najgorsze uczelnie wyższe na tego typu kierunki zwiększają nabór. Każdy student dla uczelni to pieniądze. Wszystko przez dotacje budżetu państwa. O wiele lepiej z przystosowaniem oferty edukacyjnych do potrzeb rynku pracy radzą sobie szkoły zawodowe. W ich przypadku oferta edukacyjna jest lepiej dopasowana do potrzeb pracodawców. Co więcej nawiązują oni intens

Zmiany w egzaminie maturalnym

Egzamin Maturalny 2015 ulegnie pewnym zmianom. Do tej pory uczeń miał zupełną dowolność co do wyboru poziomu egzaminu. Egzaminy ze wszystkich przedmiotów mógł zdawać na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. W 2015 roku uczeń nie będzie mógł zdawać wszystkich egzaminów na poziomie podstawowym. Przynajmniej jeden przedmiot będzie musiał zdać na poziomie rozszerzonym. Zmieni się również sposób oceny prac maturalnych z języka polskiego. Do tej pory osoby sprawdzające posługiwały się kluczem odpowiedzi. W bieżącym roku szkolnym wypowiedź z języka polskiego będzie oceniana całościowo. To pozwala na zdecydowanie większą kreatywność uczniów. Zmieni się