Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Lektury szkolne > Charakterystyka postaci- to już nie problem

Polska szkoła okiem uczniów

PISA jest międzynarodowym badaniem sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Polscy uczniowie również uczestniczą w testach PISA. Radzą sobie w nich całkiem dobrze. Polscy uczniowie plasują się w czołówce najlepiej zdających dzieci na całym świecie. Niestety tak dobre wyniki w tym teście nie mają swego odzwierciedlenia jeśli chodzi o opinię przeciętnego nastolatka dotyczącego szkoły. Według większości nastolatków poziom nauczania w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Według samych uczniów polska szkoła nie jest w stanie przygotować ich do dorosłego życia. Nie jest również w stanie wpoić im najbardziej pożądany zasób wiedzy, który byłby przydatny w dalszym życiu. Temu przekonaniu przyklaskują również nauczyciele akademiccy. Co roku na rok można usłyszeć coraz większe głosy narzekania jeśli chodzi o polskich studentów. Według nauczycieli akademickich studenci po liceach ogólnokształcących mają bardzo ograniczony zasób wiedzy. Taki stan rzeczy ma oczywiście swoje uzasadnienie. Przy ogromnej konkurencji na rynku uczelni wyższych, poziom nauczania musiał zostać obniżony. W ten sposób dochodzimy do kolejnego wniosku, czyli tego, że wartość dyplomu studiów wyższych w oczach większości uczniów gimnazjum, również uległ dewaluacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.