Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Szkolnictwo wyższe > Studia wyższe- zły wybór?

Przyczyny trudności wychowawczych

Na powstanie zaburzeń zachowania u dziecka wpływa wiele czynników. Trudności wychowawcze najczęściej są uwarunkowane przez otaczające dziecko środowisko; część z nich ma jednak pochodzenie wrodzone, których możemy doszukiwać się już w życiu płodowym dziecka. Przyczyny leżące w środowisku w jakim dziecko się wychowuje nazywamy przyczynami egzogennymi. Pierwszym środowiskiem i najmniejszą grupą społeczną w jakiej dziecko przebywa niemal zawsze przez całe swoje dzieciństwo jest oczywiście rodzina. Rodzina wychowuje; rodzina stanowi w dużym stopniu o zachowaniu dziecka. Bardzo często zaburzenia zachowania mają swoje przyczyny właśnie w rodzinie, w której dziecko się wychowuje. Dzieci sprawiające trudności wychowawcze pochodzą bardzo często z rodzin wielodzietnych, bardzo biednych, lub rodzin u których występuje problem alkoholizmu czy przemocy (często są ze sobą powiązane). Jak widać dość dużą rolę odgrywają warunki materialne rodziny

Jednak nie zawsze tak jest. Część dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze pochodzi z rodzin dobrze usytuowanych majątkowo, rodzin zdrowych społecznie, gdzie nie wystepuje przemoc i alkoholizm. Często przyczyną jest wówczas nadopiekuńczość rodziców lub – brak zainteresowania rodziców dzieckiem. Dziecko, którego pracujący rodzice nie znajdują czasu np. na wspólną rozmowę czuje się odtrącone. Wtedy jego emocje muszą znaleźć gdzieś ujście: najczęściej znajdują w trudnym zachowaniu w szkole lub poza nią.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.