Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Wywiadówki > Czy rodzice denerwują się przed wywiadówką?

Rola nauczyciela w szkole

Swoje dziecko w domu wychowuje oczywiście rodzic, to on jest odpowiedzialny za kulturę bycia i umiejętności swojego dziecka. Jednak w szkole rolę tę na kilka godzin przejmuje nauczyciel czy wychowawca klasy. I tu często pojawiają się pewne konflikty w relacjach na linii: nauczyciel – rodzic. Każdy z nich ma inne oczekiwania, inne wyobrażenia o roli nauczyciela w życiu małego ucznia. A tak naprawdę, to właśnie wychowawca dla wielu dzieci staje się wzorem do naśladowania, osobą, której się słucha i której polecenia wykonuje się bez żadnych wątpliwości. Nauczyciel powinien oprócz przewidzianego programu nauczania wpajać swym podopiecznym różne wartości i ludzie zachowania w konkretnych sytuacjach. Musi wspominać o szacunku do osób starszych, o uczuciach, szczęściu, wyrażaniu własnych emocji, mówieniu otwarcie o własnych problemach, o znaczeniu przyjaźni i prawdzie w życiu każdej osoby. Co ważniejsze tyczy się to zarówno klas od jeden do trzy, czyli małych dzieci nie rozumiejących wielu spraw, ale również gimnazjalistów, którzy wchodzą w trudny wiek dojrzałości i buntu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.