Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Problemy młodzieży > Główne problemy osób młodych

Ułatwienie kontaktu z rodzicami

Każdy nauczyciel odczuwa pewien stres przed kontaktem z rodzicami, szczególnie z tymi, których ma dopiero poznać. Nie jest to zresztą dziwne – przeprowadzenie dobrej wywiadówki czy spotkania indywidualnego to nie lada wyzwanie i wymaga bardzo dużego wysiłku od nauczyciela.

Nauczyciel przygotowujący się do przeprowadzenia spotkaniaklasowego, lub

indywidualnej rozmowy z rodzicem, powinien pamiętać o kilku bardzo pomocnych

wskazówkach. Po pierwsze, należy zaakceptować wszystkich rodziców i unikać

jakiegokolwiek negatywnego nastawienia. Ważne jest również uważne słuchanie rodziców ucznia: bierne lub aktywne, w zależności od tego co oczekuje rodzic. Warto parafrazować treści, które rodzic przekazuje podczas rozmowy, albo uczuć które wyraża. Należy również zadawać pytania rodzicowi, zwłaszcza otwartych. Unika się zadawania pytań seriami (podstawa prowadzenia rozmowy według psychologii), a także pytań zaczynających się od słowa „dlaczego”. W odpowiedzi na zadawane pytania przez rodzica należy stosować różne formy odpowiedzi: w zalezności od pytania rodzica i od sytuacji w jakiej rozmawiający ze sobą rodzic i nauczyciel się znajdują (oceniające, interpretujące, wspierające, badające czy parafrazujące).

Nawiązując współpracę z rodzicami należy również zastosować zasadę ewaluacji;

nauczyciel powinien wybadać, jak rodzice odnoszą się do jego pracy, z czego są zadowoleni, a co chcieliby zmienić.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.