Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Problemy młodzieży > Ta dzisiejsza młodzież…

Wywiadówka – formy spotkań z rodzicami

Dobre spotkanie nauczyciela z rodzicami czyli popularna wywiadówka, może przybierać

różne formy. Nie zawsze ograniczają się one do znanych powszechnie zwykłych, krótkich

spotkań wychowawcy klasy z rodzicami uczniów.

Jedną z pierwszych form jest ta najprostsza czyli zebranie ogólne – zebranie wszystkich rodziców z danej szkoły lub z kilku klas (np. zebranie rodziców klas pierwszych).

Kolejna forma to zebranie klasowe – zebranie, na którym przekazujemy informacje dotyczące danej klasy (np. analiza wyników w nauce i zachowaniu, omówienie wycieczki klasowej,

imprez klasowych,…). Kolejna forma to tzw. zebranie indywidualne. Są to konsultacje

rodziców z wychowawcą lub innymi nauczycielami. Na takie zebranie może przyjść każdy chętny rodzic. Zebranie trójstronne (wychowawca – uczeń – rodzice), na którym uczeń relacjonuje swoje postępy – lub ich brak – w nauce i zachowaniu oraz przedstawia własne

pomysły i sposoby poradzenia sobie z niepowodzeniami. Do takiego spotkania uczeń

powinien się wcześniej przygotować, według wskazówek podanych przez nauczyciela.

Wizyty domowe – z taką inicjatywą powinni wystąpić sami rodzice. Nauczyciel powinien

stworzyć przyjazną atmosferę i pozwolić rodzicom swobodnie rozmawiać, a przede

wszystkim nie naciskać na tematy, które sprawią ich w zakłopotanie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.