Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Edukacja osób niesłyszących > Dzieci niesłyszące w szkole

Wywiadówka – kilka rad

Każda wywiadówka, która ma być przeprowadzona dobrze, a jej organizator – czyli

nauczyciel chce odnieść sukces, powinna zostać ułożona według wcześniej ustalonego

schematu. Jej organizator natomiast powinien mieć na uwadze kilka cennych wskazówek,

które pomogą osiągnąć sukces.

Przede wszystkim na forum całej klasy omawia się tylko i wyłącznie sprawy

wychowawcze – nie ma tu miejsca na wzmianki o sprawach prywatnych. Mają to być

problemy, które dotycz ą całej klasy lub większości uczniów. Problemy dotyczące

poszczególnych uczniów omawia się tylko z zainteresowanymi rodzicami, najlepiej po

spotkaniu właściwym. Kartki, na których są zapisane oceny poszczególnych uczniów

powinny być wzbogacone takimi informacjami jak np. nad czym uczeń powinien

popracować, jakie są jego osiągnięcia wykraczające poza normalną lekcję; krótki opis jego zachowania. Część spotkań warto poświęcić na tzw. pedagogizację rodziców. Nauczyciel

podejmuje jeden z kilku tematów i omawia go na forum wraz z rodzicami. Temat takiej

wywiadówki może brzmieć np.: „patologie społeczne wśród dzieci i młodzieży” , „kierowanie procesem uczenia się”, „organizacja czasu dziecka (czas wolny i przeznaczony na

naukę)”, „Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów. Sposoby radzenia sobie z nimi”.

W opracowaniu tematów wychowawca może również porosić rodziców, pedagoga

szkolnego, lekarza, doradcę z poradni rodzinnej, policjanta,…. Pedagogizację rodziców należy przeprowadzić krótki i zwięźle.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.