Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Młodzież i dzieci > Z dzieckiem w podróży

Zapobieganie trudnościom wychowawczym

Jeżeli u ucznia występują wszelkie symptomy, dające wyraźnie do zrozumienia o zaburzeniach w zachowaniu, należy podjąć działania, które mają na celu niedopuszczenie do ich rozwinięcia. Najbardziej skuteczną metodą jest podmiotowe traktowanie ucznia przez nauczyciela. Dzięki temu nauczyciel jest w stanie wzbudzić zaufanie u ucznia, a ten nabiera słusznego przekonania, że może na niego zawsze liczyć, opowiedzieć mu o swoich kłopotach. Nawiązanie takiej relacji na poziomie nauczyciel – uczeń jest bardzo ważne i powinno być stosowane nie tylko w klasie, gdzie znajduje się uczeń sprawiający kłopoty, ale również we wszystkich pozostałych. Dużą rolę odgrywa tutaj zachowanie cierpliwości i spokoju, nawet kiedy uczeń stara się sprowokować nauczyciela np. do wpisania uwagi czy podniesienia głosu. Jest to wtedy sukces ucznia.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również dobra organizacja pracy oraz życia uczniów w szkole. Ważne jest w tym miejscu zwrócenie uwagi na trzy zasady: humanizacji, harmonii oraz karności i porządku. Polegają one po pierwsze na odpowiednim podejściu do ucznia, po drugie na mobilizowaniu uczniów do współpracy oraz po trzecie – wymagania od uczniów odpowiedzialności i porządku. Ważna jest również współpraca rodziców uczniów z nauczycielami; ułatwia to bardzo pracę nauczyciela i umożliwia mu efektywne zapobieganie trudnościom wychowawczym w szkole.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.