Jesteś tutaj: sp6trzebinia.edu.pl > Matura > Studniówka

Zmiany w egzaminie maturalnym

Egzamin Maturalny 2015 ulegnie pewnym zmianom. Do tej pory uczeń miał zupełną dowolność co do wyboru poziomu egzaminu. Egzaminy ze wszystkich przedmiotów mógł zdawać na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. W 2015 roku uczeń nie będzie mógł zdawać wszystkich egzaminów na poziomie podstawowym. Przynajmniej jeden przedmiot będzie musiał zdać na poziomie rozszerzonym. Zmieni się również sposób oceny prac maturalnych z języka polskiego. Do tej pory osoby sprawdzające posługiwały się kluczem odpowiedzi. W bieżącym roku szkolnym wypowiedź z języka polskiego będzie oceniana całościowo. To pozwala na zdecydowanie większą kreatywność uczniów. Zmieni się też sporo jeśli chodzi o część ustną egzaminu z języka polskiego. Do tej pory uczniowie musieli przygotować prezentację. Przez pierwsze 15 minut egzaminu mieli obowiązek przedstawić ustnie opracowany wcześniej materiał. Przez kolejne 10 minut komisja egzaminacyjna zadawała pytania. Uczniowie możliwość wcześniejszego przygotowania wypowiedzi wykorzystali jak zwykle na swój sposób. Prace często nie były samodzielne a kupowane w internecie. Teraz egzamin ustny wyklucza tego typu praktyki. Uczeń pytania wylosuje w trakcie egzaminu i na bieżąco będzie musiał stworzyć wypowiedź.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.